Go Cards af Oscar Vela
De har været at

 finde på 400 caféer, fordelt over hele landet 

 de har også være at finde på samtlige McDonalds i Danmark (med undtagelse af Herning)