Oscar Vela – er uddannet på kunstakademiet i 1980. Udøvende billedkunstner, grafisk designer, samt forfatter til flere digtsamlinger.

Worhshop hos ECCO

Her er en tilbage melding fra et 5 timers  Workshop jeg lavede hos ECCO i tønder.

 

Jeg synes det var genialt! - intet mindre. Jeg lærte utrolig meget på kort tid, og vigtigst af alt, fik jeg taget hul på begejstringen over at kunne tegne og være kreativ på den måde. Siden kurset har jeg tegnet flere gange og er også gået i gang med at male (materialerne har jeg haft stående i flere år) - rigtig sjovt. Jeg håber at kunne holde fast i begejstringen og blive ved med at udfordre denne for mig nye verden.

Indholdet og din meget personlige tilgang synes jeg var rigtig god, og jeg har kun hørt positive tilbagemeldinger fra deltagerne.

Jeg håber du kan bruge ovenstående.

Venlig hilsen / Best regards
ECCO Sko A/S

Linda Dam Havmøller
HR Manager

Ord der forløser

AOF Forår 2010

Ord der forløser. Er du et reflekterende menneske, der synes at ord er magiske og er klar til dialog og udfordringer, så er dette kursus lige noget for dig. 

Søger du udfordringer til at komme videre med digte/ tanker som ellers ville ligge upudset i skuffen? Jeg vil inspirere, udfordre, og gå i konstruktiv dialog. Ord kan have helende og forløsende kræfter, som vi kan lære at bruge til at formidle det, som rør sig inde i os. Ordet på det rigtige sted og tidspunkt, kan nogle gange være det, der gør hele forskellen. I begyndelsen var ORDET, eller var det Ørene?

 

Vi arbejder med forskellige temaer i et forum, hvor hver enkelt vil blive hørt og taget alvorligt. Et forum hvor vi kan lære af hinanden, og få mulighed for at møde andre synspunkter end vore egne og lade den enkelte drage sine egne slutninger, men forhåbentlig blive beriget og ikke blot bekræftet. Når meninger og holdninger brydes, når uenigheden er størst, hvordan takler man ens modstander ?  det er der man træder i karakter, hvor alle de vedtagende regler og formalier skal stå sin prøve - Respekten for sin næste.

 DE temaer vi tager op kunne være af filosofisk, etisk eller samfundsmæssig/social/politisk karakter. Mulighederne er uendelige og vi vil have mulighed for at bearbejde nogle af temaerne med ord og billeder, der gerne skulle udmunde i et eller andet form for værk.

                                       Kontakt AOF Aalborg

Ferie Kursus på Livø kalderuge 30. 2009

Ferie kursus på Livø
 den 18.juli til 25.juli (kalenderuge 30) 2009

Vil du udfordres - et kunstnerisk eksperimentarium

 

HOLD XX
FRA 15 ÅR

 

Vi vil arbejde med akryl, ord og blandformer. Temaer vil indgå i arbejdsprocessen, og  der vil være plads til dialog og refleksion.

Lær at kommunikere dit indre i et kunstnerisk udtryk, som kan ske i et poetisk og farverigt univers.

Der er plads til alle med et åbent sind .

 

Information om indkøb af egne materialer følger, når du tilmelder dig.
Kontakt            http://www.sfof.dk/

Refleksion og Udtryk ET KREATIVE VÆRKSTED

 

 

 

Jeg sender her ved et oplæg til et samarbejdet omkring kursusforløb, Refleksion og Udtryk  Et Kreative Værksted
Et længer forløb 

 

Min baggrund:

Jeg opfatter mig selv som en multikunstner, jeg har været udøvende kunstner i snart 25 år, indenfor medier som maleri, grafik, dans, teater, video, lyrik, skulptur samt Computer grafik.  Indimellem har jeg med stor glæde undervist børn og voksne samt projektarbejde med kontanthjælpsmodtagere. sindslidende, metadonbruger i billedkunst, foto lyrik, Computer grafik drama med mere.   

Hvis i efter gennemlæsning har tilføjelser eller kunne bruge mine kvalifikationer i en anden form eller samhæng er jeg åben for drøftelse vedrørende et samarbejde.  

 

 

Det har altid været mit mål at være med til at styrke den enkeltes følelse af selvværd – med selvværd følger velvære, og derved skabes et sundt fundament for indlæring og dialog. Vi der lærer fra os skal også lære at lytte til de mennesker vi har med at gøre og tage deres ønsker alvorligt.

 

 

Jeg er som person målrettet, samvittighedsfuld og møder de mennesker jeg arbejder med, med respekt og saglighed. At arbejde med netop denne gruppe af mennesker, finder jeg udfordrende, og jeg mener jeg kan gøre en forskel både fagligt og menneskeligt, da det gælder om at sætte sig ind i det enkelte menneske og oparbejde den enkeltes konstruktive ressourcer. Altid i balance med den gruppe den enkelte indgår et arbejdsfællesskab med

.

Jeg vil gerne arbejde med jer for at gøre en forskel. Jeg ser frem til at uddybe mine kvalifikationer ved en mundtlig samtale.

 

Med venlig hilsen

Oscar Vela
 

 

Formål. At styrke den enkeltes potentiale gennem forskellige udtryksformer og processer, hvor det vigtigste er dialogen

Vi får mulighed for igennem forskellige opgaver/øvelser at blive bedre til at udtrykke os, til at filtrere de informationer vi til daglig bliver bombarderet med, arbejdsprocesserne kan føre til erkendelser øjenåbner og derved gøres klogere på os selv og andre. Vi får sat ting i perspektiv hvor vi ser vores potentielle og evner til at give udtryk for det der bevæger os at gøre den enkelte aktiv i sit eget liv og derved får overskud til at finde egne resurser til at deltage i det samfund som vi alle er en del af.

 

Hvem kan deltage. Det kreative Værksted henvender sig til mennesker der syntes at ORD og BILLEDER og DIALOG er spænde og som søger et kreativt udtryksform samt kan li at stille spørgsmål og debattere i et forum hvor hver enkelt vil blive hørt og taget alvorligt, hvor vi kan lære af hinanden, og få mulighed for at møde andre synspunkter end vor egne og lade den enkelte drage sine egne slutninger og derved mere beriget end blot bekræftet. For det er når dilemmaet opstår, når meninger og holdninger brydes, så er det hvordan man takler ens modstander, når uenigheden er størst det er der man træder i karakter, hvor alle de vedtagende regler og formalier skal stå sin prøve respekten for sin næste.

 

Indhold. ORD Vi arbejder med ord som kommunikation i skrift og tale (du behøver ikke at være perfekt til at stave eller holde taler) vi gennemgår digte, passager i litteratur avisoverskrifter. Der vil være opgaver hvor vi selv kommer til at skrive digte indslag til avisen, det du bærer i hjertet og vil dele med andre.

 

  Indhold. Billeder vi ser på den enorme biledstrøm vi bliver konfronteret med i vores hverdag, nyheder, kunst, reklame, billede som sprog og dets æstetik Vi kommer til at arbejde med tegning, forstadier til maleri (oliekridt) foto blandformer. PS du behøver ikke at kunne tegne, bare være åben får at lære.

 

Indhold Debat/Dialogforum. Vi arbejder med forskellige temaer i et forum hvor hver enkelt vil blive hørt og taget alvorligt, hvor vi kan lære af hinanden, og få mulighed for at møde andre synspunkter end vore egne og lade den enkelte drage sine egne slutninger men forhåbentlig blive beriget og ikke blot bekræftet. De temaer vi tager op kunne være af filosofisk etisk eller samfundsmæssig/sociale/politiskkarakter. Mulighederne er uendelig, vi vil have mulighed for at bearbejdet nogle af temaerne med ord billeder der gerne skulle udmunde i en eller andet form får værk

 

Vi arbejdet enkeltvis og i grupper

 

Der vil indgå tur ud af huset til muser gallerier naturvandring teater og musikoplevelser

Vi vil få besøg af kunstner journalister, og af folk der vil inspirere, og oplyse os.

 

 

 

Ser frem til at hører fra jer MVH. Oscar Vela
Oscar Vela
Bygholmen nr1  .9000 Aalborg
tlf.98102121  Email: ovac@stofanet.dk

Vil du udfordres - et kunstnerisk eksperimentarium

Vil du udfordres - et kunstnerisk eksperimentarium

Oscar Vela giver dig nu mulighed for at lære at udtrykke dig indenfor maleri, blandformer og ord. Der kræves ingen kunstneriske forudsætninger og der arbejdes i et miljø med gensidig respekt. Refleksion og dialog er nogle af de værdier, som vi vil komme til at arbejde med. Der er plads til alle med et åbent sind og trang til at udtrykke sig via forskellige udtryksformer som maleri, collage og ord.

Ved spørgsmål ring til 72 13 23 01

 

Start

17-09-2008, kl. 19:00-21:45

Ugedag Onsdag
Holdnr 08-5053
Underviser Oscar Vela
Adresse Rammen
Danmarksgade 53
9000 Aalborg
Lokale Undervisningslokale
Holdtimer 33
Antal mødegange 11
Afdeling AOF Aalborg

 

Værdier & Trivsel. Kursus Workshop

Ærlighed kræver selverkendelse

 

For at kunne praktisere vedtagende regler omkring arbejdsmiljø forudsætter det at man er ærlig overfor hinanden. At være ærlig er en meget dyb og krævende mental udfoldelse, hvor det kræver at man arbejder meget med sig selv, for at nå til det punkt at det er ulideligt for én selv at leve det foruden, men samtidigt kan det være en smertelig og grænseoverskridende proces der aldrig er stillestående, men altid kræver et oprigtig og ikke mindst et ærligt engagement. Jeg syntes at kærlighed rimer på ærlighed igen store ord, men hvem kan leve det foruden, men i sidste ende er det der skal graves, uden de to ting(ærlighed og kærlighed) når vi ikke til respekt eller hører på hinandens argumenter når det virkelig gælder, for det er når dilemmaet opstår, når meninger og holdninger brydes, så er det hvordan man takler ens modstander, når uenigheden er størst, det er der man træder i karakter, hvor alle de vedtagende regler og formalier skal stå sin prøve RESPEKTEN FOR SIN NÆSTE.

 

Med kærlig hilsen Oscar Vela       

 

 
     
  Kursus Workshop. Værdier & Trivsel  
     

Oscar Vela, billedkunstner og forfatter, arbejder dagligt med at leve sig ind i følelsernes verden.

Hans kunstneriske liv uden begrænsninger i ud- og indtryk har givet mange kreative in- og output, evnen til at overskue kompleksitet og en livgivende undren og refleksion over livets mange genvordigheder.  Af forundringen og tvivlen kommer evnen til at analysere på det, man møder som menneske i arbejdssfæren såvel som privats sfæren.

 

Formål:

 

 • At arbejde med åben dialog som medarbejderansvar  
 • At få konkrete redskaber til at forebygge og håndtere disharmoniske stemninger
 • At få løst op for de ressourcer, der er blevet båndlagt pga. dårligt psykisk arbejdsmiljø
 • At genfinde tonen, der skaber arbejdsglæde og medarbejdersundhed

Indhold:

 • Konstruktiv dialog
 • Samarbejde
 • Arbejdsglæde

 

Arrangementsform:

 

Oscar Vela præsenterer som oplæg en case, der er udgangspunkt for de udfordringer, der arbejdes med. Efter en kort opsummering af paradokser fra casen og en introduktion til begrebet ”konstruktiv dialog” arbejdes i grupper med problemstillinger fra casen. Oscar Vela vejleder og superviserer grupperne. Disse melder løsningsforslag og modeller tilbage til plenum. Her opsummeres hovedpunkterne, som med Oscar Vela’s hjælp reformuleres til værdier, der operationaliseres og eksemplificeres med henblik på anvendelse til gavn for sundheden og arbejdsglæden i virksomheden.

 

Varighed:

 

4 timer

 

Forudsætninger:

 

Åben og fordomsfri indstilling til emnet

 

Sted:

 

Virksomheden bestemmer

 

Deltagerantal:

 

Max. 24

 

Pris: kr + moms + transport

Oscar Vela
Bygholmen nr1. 9000 Aalborg
tlf.98102121  Email: ovac@stofanet.dk

I begyndelsen var ordet

I begyndelsen var ordetFormål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At:

 • blive bedre til at reflektere,
 • være nytænkende,
 • gribe nuet,
 • gå i dybden med sproget og tanken
 • formidle og belyse visioner,
 •  begribe det indre, sanse
 • vække en åre af sproglig kreativitet,
 • som vi alle har brug for når vi skal give udtryk for
 • drømme, følelser eller idéer i vores
 •  evige forsøg på at få kontakt og blive forstået.

 

Indhold

Teambuilding

Refleksion

Nytænkning

Samarbejdsøvelser

Kommunikation

Sanseåbner

 

Arbejdsform

Oscar læser op af sine digte, fortæller om skriveprocessen og går i dybden med, hvordan man kan søge inspiration.

Derefter er der mulighed for at stille spørgsmål.

Deltagerne får individuelle- og gruppe opgaver og der snakkes om form og indhold. Der vil være mulighed for at arbejde tværfagligt og finde udfordringer, der skærper ens syn på det at være et sansende menneske. Oscar Vela vil inspirere, hvor det er nødvendigt.  Oscar læser deltagernes digte op, og der gives feedback.

Resultatet og processen gør deltagerne lidt rigere, klogere og mere sansende.

 

Forudsætninger

Frivillighed

 

Sted

Virksomheden bestemmer

 

Varighed

4 timer

 

Pris

kr + moms + transport

 

hvad med at jeg lavede en digtsamling med medarbejderne, som jeg illustreret, det vil så kræve et længer forløb, men anderledes og spænde.

Oscar Vela
Bygholmen nr1  .9000 Aalborg
tlf.98102121  Email: ovac@stofanet.dk

Ud af vanen - ind i mulighederne

Ud af vanen - ind i mulighederne


 

 

Oscar Vela - udøvende Billedkunstner, uddannet på kunstakademiet, forfattet flere digtsamlinger, laver skulpturer, har skabt dansemusikforestillinger, arbejdet med video som udtryksmiddel, fungeret som underviser, er også grafisk designer. Basis for al hans kreativitet er hans urokkelige behov for at stille spørgsmål ved vedtagne normer, og en dyb tro på at åben og oprigtig dialog er vejen til et miljø hvor nye tanker og idéer kan gro til glæde for arbejdspladsen og den personlige udvikling.

 

Formål

At være opmærksom på barrierer for den kreative udvikling, lære at stille spørgsmål, og blive bedre til at turde gå nye veje, at indtræde på den plads hvor du for størst mulighed for udvikling, og virksomheden får mest ud af dine ressourcer og kompetencer, får styrket fællesskabet for et sundt og kreativt arbejdsmiljø.

 

Indhold

Ud af vanen -  ind i mulighederne/nytænkning

Roller

Dialog

Det abstrakte og det konkrete  

Personlig udvikling

Biologi kontra kultur

Hvor kommer inspirationen fra ?

Teambuilding

 

Arrangementsform                                                                                                         

Oscar Vela fortæller om processerne i sit kunstneriske arbejdet, og viser eksempler på sin kunst. Oscar Vela gennemgår vigtigheden i at være bevidst om de roller, som vi bevidst/ubevidst spiller i vores hverdag og som er med til at præge det kreative arbejdsmiljø. Vi vil arbejde med rollespil og udfordre vanetænkning og konventioner. Vi vil arbejde med forskellige udtryksformer for at løse individuelle - såvel som gruppeopgaver. Oscar Vela vil gennem dialogen udfordre ved at dele nogle af sine refleksioner med deltagerne og sætte fokus på den måde, vi vælger at leve på. Til slut evalueres.

Hvis vi vil noget med hinanden, så kan vi skabe noget sammen. Oscar Vela siger: Lad os mødes og få det til at ske.

 

Forudsætning

Åbenhed

 

Sted

Virksomhedens valg (gerne Hawaii)

 

Varighed

4 timer

 

Pris

 kr. + moms + transport + materialer


Oscar Vela
Bygholmen nr1
9000 Aalborg . TLF.98102121 
E mail: ovac@stofanet.dk                       
                          

Når Visionerne får farver

Når visionerne får farver

Formål:

Det gælder om at være åben for oplevelser, og fantastiske ting kan opstå - kort sagt at opleve og kommunikere. Arbejdet med tegning og maleri er en intens og spændende proces, der kan åbne for nye ressourcer og ny indsigt, flytte egne grænser og lære at gå i lag med det uvante i fællesskab med andre.

Først og fremmest giver kunst os en oplevelse, der kan bevæge os, guide, provokere og berige os som et møde med et interessant menneske, og som mennesker opfatter vi kunst meget forskelligt, og unikt. Oplevelsen er afhængig af den stemning, som modtageren befinder sig i.. Det er ikke formålet at gøre deltagerne til kunstnere, men at vække den nysgerrighed og kreativitet, som vi alle rummer, som blot skal stimuleres, så det kan gro og blive til glæde i hverdagen, i sindet og på arbejdspladsen.

 

Indhold:

Teambuilding         

Samarbejde

Nytænkning

Farver er følelser

Selvindsigt

Skaberglæde

 

 

Arrangementsform:

Oscar Vela fortæller om processerne i sit kunstneriske arbejde, og viser eksempler på hans kunst. Der vises hvordan man kan angribe lærredet og slippe energierne løs, deltagerne introduceres i hvordan man gennem farver og form kan beskrive egne og virksomhedens visioner. Hvor er vi nu, hvor er vi om 5 år ). Der vil være gruppearbejde såvel som individuelle opgaver med blyant og papir, lærred og pensler. Dagen slutter af med, at vi evaluerer processen og resultaterne og går farverige hjem.

 

Oscar Vela indgår gerne i dialog omkring et samarbejdet for at tilgodese virksomhedens konkrete ønsker.

 

Sted :

 

Virksomhedens valg

   

Varighed

5 timer

 

Pris:

kr. + moms+ materialer og transport

 

Alternativt kan et længere arrangement arrangeres. I tillæg til ovenstående kan Oscar Vela i dialog med medarbejderne/virksomheden komme med et kunstnerisk bud på lærred af virksomhedens visioner og værdier. Dette kan evt. kombineres med middag samt musisk indslag.

Bolden

Bolden

 

”Bolden” er en enkel, dog elegant og nærmest poetisk event, der spiller sig ud i bymenneskets færd gennem hverdagen.

På torvet, i skolen, på virksomhedens parkeringsplads, står pludselig en enorm bold. Den er 5 meter stor, man kan ikke slå sig på den, den er blød og indbydende, og man kan bogstaveligt talt ikke undgå at blive påvirket af dette fremmede men alligevel genkendelige element.

 

Mødet med Bolden kan for enhver forbipasserende være en katalysator for fantasi og refleksion, og vil samtidig udgøre en anderledes fortælling der kan viderebringes til hjemmet og arbejdspladsen, hvor nye historier kan blomstre.

Samtidig er mødet en fælles oplevelse for ”deltagerne”, som forholder sig til den situation, de med ét er del af; blikke bliver udvekslet og adfærdsmønstre bliver afprøvet - undgår man Bolden, eller nærmer man sig interesseret? Ryster man på hovedet, eller prøver man at skubbe til den? Og hvorfor reagerer man som man gør?

 

Lige præcis disse grundlæggende menneskelige reaktioner er interessante, for os selv og vores udvikling, og det ville være spændende at se Aalborg som by gennem Boldens perspektiv.

 

For såvel den lokale indbygger som turisten vil Bolden gøre en forskel. Og som by vil Aalborg i løbet af sommeren 2006, vise vejen med endnu en kreativ udfoldelse. Eventen rummer mulighed for at blive omtalt i TV og radio, og selvfølgelig den lokale presse.

 

 

 

Vi stiller Bolden op i forskellige scenarier og miljøer, og dokumenterer seancen via film og fotos. Denne ”dokumentation” vil blive forvandlet til en farverig og filosofisk vandreudstilling om Aalborgs møde med Bolden. Udstillingen vil indbefatte en ”feltanalyse” / øjebliksstatus af Aalborgs møde med det uventede, og vil blive tilbudt alle Aalborg Kommunes institutioner – biblioteker, skoler osv.

 

Varighed: En dag, fra morgen til aften.

 

Udgifter forbundet med eventen:

   Bolden – 15.000 inkl. moms (tilbud forelægger)

   Flyers – 6.000

   Andet:50.stk Skifterammer, fremkaldelse af billeder, transport, samt leje af kompressor til oppustning af Bolden.

 

Redigering af videomateriale forventes at foregå under Aalborg Kommunes regi.

Bolden involverer medhjælpere, som vil blive hvervet via forskellige lokale læringsinstitutioner.

 

Ophavsret til idé og gennemførsel tilhører Oscar Vela og Kristian Ravn-Ellestad, og

al materiale involveret i projektet tilhører samme.

Hvad livet byder os, hvad vi byder livet

Essentielle spørgsmål om livet. Hvad livet byder os, hvad vi byder livet. 

Formålet med kurset er at skabe et forum hvor vi for stillet spørgsmålet hvad vil det sige at være menneske, om menneskeligt vilkår, og adfærd. Jeg vil holde små oplæg om de emner vi vil gå i lag med.  Sætte Arbejdsprocesser i gang som kan føre til erkendelser, øjenåbner og derved i fællesskab gøres klogere på os selv og andre.

 

 Det er mit ønske at afholde et kursus, med indhold og form jeg selv har savnet.

 

Formålet med kurset er at skabe et forum hvor vi stiller spørgsmålet hvad vil det sige at være menneske ? om menneskelig vilkår, og  adfærd. Nogle af spørgsmål der blandt andre kan være er: har vi en fri vilje, er vi vores egen løkkesmed? hvad er kærlighed? Hvorfor forelsker vi os, hvor går det galt i kommunikationen i mellem os, hvordan bryder vi mønstre. Hvilken er de sidste tabuer i vores samfund?  Kort sagt et forum hvor sammentalen danner platformen for dialog, hvor synspunkter udveksles, og der kan stilles uddybende spørgsmål til disse i en respektfuld og dialog orienteret forum. 

Jeg vil holde oplæg, om de emner vi vil gå i lag med, og give små individuelle, og gruppe opgaver ,

Det er formålet at alle for mulighed for at komme til ord, og vi alle bidrager aktivt i de emner der vil dukke op, Hvor vi få mulighed for at komme vidt omkring om hvad det vil sige at være menneske.

Arbejdsprocesserne kan føre til erkendelser øjenåbner og derved gøres klogere på os selv og andre. Vi får sat ting i perspektiv hvor vi ser vores potentielle og evner til at give udtryk for det der bevæger os at gøre den enkelte aktiv i sit eget liv og derved får overskud til at finde egne resurser til at deltage i det menneskelig samspil, og samfund som vi alle er en del af.

Hvem kan deltage.  Kurset henvender sig til mennesker der syntes at DIALOG, og refleksion er spænde og samt kan li at stille spørgsmål og debattere i et forum hvor hver enkelt vil blive hørt og taget alvorligt, hvor vi kan lære af hinanden, og få mulighed for at møde andre synspunkter end vor egne og lade den enkelte drage sine egne slutninger og derved mere beriget end blot bekræftet. For det er når dilemmaet opstår, når meninger og holdninger brydes, når uenigheden er størst, så er det hvordan man takler ens medmennesker, træder i karakter, hvor alle de vedtagende regler og formalier skal stå sin prøverespekten for sit medmenneske.